Bij het bepalen van de financieringsbehoefte kijken we voorruit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, brengen we de impact van uw plannen, groei van uw onderneming en wijzigingen in uw werkkapitaal in kaart. Daarbij wordt begroot hoe de belangrijkste en meest impactvolle kengetallen zich ontwikkelen. Zo weten we niet alleen wat de totale financieringsbehoefte is, maar wordt ook duidelijk wat het risicoprofiel is en of afspraken met financiers (in de toekomst) mogelijk in het gedrang komen.

Wij werken met een meerjarenmodel dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de balans, het resultaat en op basis van de indirecte methode inzicht geeft in de ontwikkeling van de geldstromen. Vanuit dit model kan snel en eenvoudig een liquiditeitsprognose (op basis van de directe methode) worden opgezet. Die prognose kan vervolgens ingezet worden in ons treasury managementsysteem Treasury Metrics in de module Cashmanagement.

Financierings-behoefte

Bepaal de financieringsbehoefte.

Bepaal de financierings-behoefte.

Financieringsmix

Kies de best passende combinatie.

Financierings-begeleiding

Maak gebruik van ervaring en netwerk.

Fundingscan

Krijg een indicatie van de financierbaarheid.

Financierings-behoefte

Bepaal de financierings-behoefte.

Financieringsmix

Kies de best passende combinatie.

Financierings-begeleiding

Maak gebruik van ervaring en netwerk.

Fundingscan

Krijg een indicatie van de financierbaarheid.

Roadmap

Wij begeleiden al ruim 25 jaar bedrijven en instellingen bij het ophalen van financiering. Onze werkwijze blijft gelijk, ongeacht de organisatie, financieringsbehoefte of passende financieringsvorm. Gebaseerd op de klassieke financieringsleer werken we volgens vaste, afgebakende stappen. Ervaring leert dat op deze manier voorkomen wordt dat er met een onvoldoende onderbouwde vraag de financieringsmarkt wordt opgegaan. De financiële markt (h)erkent onze aanpak, zoals te zien is in ons track record.