Geld als taal

Geld heeft in onze maatschappij meerdere functies. Je kunt geld gebruiken als ruilmiddel en er dus mee betalen. Je kunt het ook sparen en je kunt waarde en (met een beetje geluk) vooruitgang meten. Veel is immers goed en meer is beter. Geld bestaat uit euro’s, dollars of andere muntsoorten. In het verleden gebruikten we in plaats van geld schelpen of kralen, maar het principe was hetzelfde. Al die tijd, ongeacht of we het over kralen of euro’s hebben, blijkt geld een taal te zijn. Een universele taal die we gebruiken om met elkaar te communiceren. Iedereen kent de taal, we spreken het thuis en op het werk. Het is universeler dan de woorden die we kennen, geld kent weinig verwarring en vertalen is nauwelijks nodig.

De taal van geld gebruik ik ook in mijn werk. Ik mag in mijn vak aan vele prognoses meewerken. Bedrijven en organisaties denken na over hun toekomst, maken plannen en houden rekening met gebeurtenissen en risico’s die op hun pad komen. Deze ideeën en verwachtingen komen terecht in een financiële prognose waarin grondig is nagedacht over de eventuele effecten. Doordat de prognose is geschreven in de taal geld is de waarde van de prognose niet enkel weten wat iets gaat kosten of opleveren. Het is meer dan de maatstaf van de waarde die gecreëerd wordt. Je kunt met een prognose verhalen vertellen. Je kunt binnen je eigen organisatie of je stakeholders enthousiasmeren of verduidelijken waarom verandering moeten plaatsvinden.

Het mooie is dat vrijwel iedereen de verhalen snapt, bijna alsof iedereen hetzelfde woordenboek kent. Een woordenboek dat al eeuwen geleden geïntroduceerd is en al die tijd gebruikt wordt over de hele wereld. De schoonheid van een goede prognose, van het goede verhaal, is groot. Ik ben er groot voorstander van om het verhaal te blijven vertellen. Elk jaar kun je het verhaal een beetje bijstellen met de kennis die in het afgelopen jaar opgedaan is en de nieuwe verwachtingen voor de toekomst. Iedere betrokkenen zal het verhaal gaan herkennen en een goed verhaal nodigt uit om bij te dragen. Kortom, een financiële prognose helpt om zowel intern als extern het ‘waarom der dingen’ te verduidelijken. Dat ik aan deze verhalen mag meehelpen is natuurlijk fantastisch en maakt mijn vak zo mooi.

Geschreven door

Jean Pierre Renard
Associate partner
jean@ilfa.nl
+31 6 53 44 91 57