Notional cash pooling ondanks EU-wetgeving

Voor deze blog heb ik een ‘oud’ onderwerp afgestoft, namelijk cash pooling. Cash pooling is een methode die veel mogelijk maakt en zorgt dat er veel bespaard kan worden. Het onderwerp zelf is niet erg ‘sexy’, maar wel zeer nuttig bij de praktijk van goed cash management. Helemaal als je bedenkt dat de wetgeving rondom MiFID II, Basel III en IV nogal wat gevolgen kan hebben op cash pooling en -management en met name voor notional cash pooling.

Laat ik bij het begin beginnen, notional pooling houdt in dat banken voor u de saldi van bankrekeningen fictief bij elkaar optellen. Deze service wordt meestal tegen lage kosten, en soms zelfs gratis, aangeboden. In uw administratie verandert niet veel, maar de bank berekent de rente over dit totale saldo. Het levert rentevoordeel op, zeker als er een mix van rode en zwarte saldi op de bankrekeningen staat. Notional pooling is een typisch Nederlands product, omdat het binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk is. Het enige issue met notional pooling bestaat bij het verdelen van de rentekosten. Het toerekenen van kosten is immers ook een incentive om die kosten te besparen, want rood staan is niet leuk. Als er voordelen te verdelen zijn, verdwijnt de incentive (deels) om de kosten te besparen.

De huidige situatie

Hoewel het binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk was, doet de Europese wetgeving notional pooling in de huidige vorm de das om. Niet langer is het mogelijk om de eenvoudige, goedkope oplossing in te zetten die veel oplevert en weinig inspanning betekent. Nu moeten banken daadwerkelijk geld verzamelen, wat inhoudt dat er dagelijks afgeroomd of aangevuld moet worden en om de originele saldi te herstellen ook direct teruggeboekt moet worden. Voor die handelingen worden aanzienlijke kosten in rekening gebracht of uw bank stopt simpelweg met het leveren van notional pooling. Kortom, het voordeel van notional pooling verdwijnt of notional pooling in zijn geheel verdwijnt.

Verdwijnt het voordeel?

Gelukkig hoeft het besparen niet te stoppen. Het is mogelijk om een cash pooling op een geautomatiseerde wijze toe te passen door een toegespitst software-systeem in te zetten. Deze pooling lijkt op de notional pooling en bereikt dezelfde resultaten. Het gaat om een systeem dat voor u afromingen en eventuele saldo-aanvullingen berekent, transacties uitvoert en rekening houdt met de rekening-courantverhoudingen die daar tegenover staan. De software levert als het ware een in-house-bank: echte banksaldi worden vervangen door rekeningen-courant. De software kost, afhankelijk van uw wensen, een fractie van de bankkosten.

Daar blijft het niet bij. Als u enerzijds leningen heeft afgesloten en anderzijds elke dag geld verzamelt om rentekosten te besparen, bestaat er nog een mogelijkheid om geld te besparen, verreken de twee met elkaar. Nu is dat simpeler gezegd dan gedaan. Banken vinden de combinatie namelijk fantastisch, u leent immers als het ware een deel van uw eigen geld. Banken zullen die mogelijkheid niet zo snel opgeven. Het is een spel, waarvan ik zeker ben dat u die uiteindelijk kunt winnen. De in-house-bank is namelijk bank-onafhankelijk te maken. Daarmee verdwijnt de basis onder het spel van de bank en moet de focus terug op dat waar ze goed in zijn: geld uitlenen. Niet uw eigen geld, maar echt geld.

Geschreven door Jean Pierre Renard
Associate Parter
jean@ilfa.nl