Software om uw treasury veilig en efficiënt te managen

Om uw treasury activiteiten en bijbehorende dagelijkse operationele taken veilig en efficiënt te managen is het hebben van inzicht in uw huidige en toekomstige positie van groot belang. Duidelijke systemen kan elke organisatie hierbij helpen, klein of groot, profit of non-profit, en nationaal of internationaal opererend.

Kostenbesparing

Onze systemen bevatten software gericht op onder andere cashmanagement. Hiermee bent u in staat om uw rente en cashpositie constant te managen en zo kosten te besparen.

Optimalisatie

Onze modules worden afgestemd op uw organisatie, zodat u op de meest efficiënte manier geholpen wordt bij het optimaliseren van uw geldstromen en overige financiële taken.

Risico's beperken

Onze systemen bevatten software gericht op riskmanagement en in-house banking. De overzichten die u hier mee kunt uitdraaien stellen u in staat op een optimale manier uw risico's te managen.

Rapporteren en controleren

De systemen geven u informatie in overzichtelijke rapportages. Met de software van Ilfa kunt u uw treasury taken volledig onafhankelijk managen in een praktische en makkelijk te gebruiken omgeving, zelfs als u gebruik maakt van meerdere banken of valuta’s.

We gaan uit van 3 verschillende modules:

Cashmanagement

Riskmanagement

In-house banking

Systemen

SmartCash

Cloud

Markt Data

Cash management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor MKB organisaties

Vraag een demo aan

TreasuryMetrics

Cloud

Markt Data

Cash management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor organisaties actief in Europa

Vraag een demo aan

TreasuryMetrics Pro

Cloud of Desktop

Markt Data

Cash Management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor organisaties wereldwijd actief

Vraag een demo aan

De modules

Cashmanagement

Cashmanagement is een flexibele module voor liquiditeitsmanagement en het voorspellen van geldstromen. De module bevat verschillende cash pooling oplossingen (waaronder bank-onafhankelijke cash pooling) en kan gebruikt worden voor het uitvoeren van reconciliatie tussen verwachte en gerealiseerde geldstromen.    

De cashmanagement module helpt u met het optimaal managen van uw liquiditeit en het optimaliseren van werkkapitaal. Daarnaast helpt de module ook bij het beperken van schulden en het minimaliseren van rente-, bank- en organisatiekosten.  

Riskmanagement

De riskmanagement module ondersteunt bij het managen van valuta-, rente-, krediet- en financieringsrisico’s. De risico’s worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Negatieve effecten van buitenaf op de financiële situatie van uw organisatie worden tot een minimum beperkt. Door de volatiliteit van uw inkomsten te beperken wordt ook uw financieringsrating beter voor potentiële investeerders.  

Uw organisatie maakt gebruik van financiële instrumenten als rekening-courant limieten, leningen, (bank)garanties, deposito’s, FX-transacties en derivaten. Zonder vakkundig beheer kunnen deze instrumenten (op termijn) veel geld kosten of schade toebrengen aan uw organisatie.    

In-House Banking

In-house banking is een module opgezet om interne accounts op te zetten en te managen. Allerhande transacties tussen eigen accounts kunnen worden opgezet. Verschillende types accounts worden ondersteund zodat aan alle wettelijke en fiscale voorschriften voldoen wordt.