Software om uw treasury veilig en efficiënt te managen

Om uw treasury activiteiten en bijbehorende dagelijkse operationele taken veilig en efficiënt te managen is het hebben van inzicht in uw huidige en toekomstige positie van groot belang. Duidelijke systemen kan elke organisatie hierbij helpen, klein of groot, profit of non-profit, en nationaal of internationaal opererend.

Kostenbesparing

Onze treasury software stelt u in staat om zonder complexe implementatie de liquiditeitsbeheerfunctie en werkkapitaalbeheer te optimaliseren, schuldbehoeften te minimaliseren en rente-, bank- en organisatiekosten te verlagen.

Optimalisatie

Onze treasury software maakt beter treasury management mogelijk. Dit houdt in geïntegreerd cashbeheer, optimalisatie van transacties op financiële markten, stroomlijning van processen en rapportage en algeheel effectiever risicobeheer.

Risico's beperken

Onze treasury software ondersteunt het risicobeheer van valuta's, rentes, kredieten en financieringen. Daarnaast staat de ervaren treasury desk voor u klaar om u te helpen waar u dat nodig heeft.

Rapporteren en controleren

De treasury software stelt u in staat om snel en correct grote informatiestromen om te zetten in transparante en volledige managementrapportages. De essentiële rapporten zijn standaard beschikbaar in het systeem. Via het dashboard kunt u op elk apparaat waar ook ter wereld en wanneer u maar wilt de belangrijkste treasury informatie monitoren.

We werken met drie modules:

Cashmanagement

Riskmanagement

In-house banking

Systemen

SmartCash

Cloud

Markt Data

Cash management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor MKB organisaties

Vraag een demo aan

TreasuryMetrics

Cloud

Markt Data

Cash management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor organisaties actief in Europa

Vraag een demo aan

TreasuryMetrics Pro

Cloud of Desktop

Markt Data

Cash Management

Analyses

Pricers

Risk Management

In-house Banking

Zeer geschikt voor organisaties wereldwijd actief

Vraag een demo aan

De modules

Cashmanagement

Cashmanagement is een flexibele module voor liquiditeitsbeheer en cashflowvoorspellingen. De module bevat daarnaast verschillende cash pooling-oplossingen (waaronder bank-onafhankelijke cash pooling) en kan gebruikt worden voor het uitvoeren van reconciliatie tussen verwachte en gerealiseerde geldstromen.    

De cashmanagement module helpt u met het optimaal managen van uw liquiditeit en het optimaliseren van werkkapitaal. Daarnaast helpt de module ook bij het beperken van schulden en het minimaliseren van rente-, bank- en organisatiekosten.  

Riskmanagement

De riskmanagement module ondersteunt bij het managen van valuta-, rente-, krediet- en financieringsrisico’s. De risico’s worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Negatieve effecten van buitenaf op de financiële situatie van uw organisatie worden tot een minimum beperkt. Door de volatiliteit van uw inkomsten te beperken wordt ook uw financieringsrating beter voor potentiële investeerders.  

Uw organisatie maakt gebruik van financiële instrumenten als rekening-courant limieten, leningen, (bank)garanties, deposito’s, FX-transacties en derivaten. Zonder vakkundig beheer kunnen deze instrumenten (op termijn) veel geld kosten of schade toebrengen aan uw organisatie.    

In-House Banking

In-house banking is een module opgezet om interne (bank)rekeningen op te zetten en te managen. Allerhande transacties tussen eigen accounts kunnen worden opgezet. Verschillende types accounts worden ondersteund zodat aan alle wettelijke en fiscale voorschriften voldoen wordt.