Wij beschikken over een vergunning als beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent onder andere dat onze bedrijfsvoering, integriteit en vakbekwaamheid van onze bestuurders en de financiële situatie van onze onderneming voldoen aan de eisen gesteld door MiFID II en de Wet op het financieel toezicht. Ook voldoet onze dienstverlening aan de ESG-wetgeving. Vanzelfsprekend houdt Ilfa als vergunninghouder voortdurend de vinger aan haar eigen pols en zorgt voor een organisatie die aan alle eisen voldoet en blijft voldoen.

Bekijk onze vergunning en wat een beleggingsonderneming inhoudt op de website van de AFM.

Vergunning

Bescherming en vertrouwen.

Werken bij Ilfa

Uitdaging en
variatie.

Ilfa in de maatschappij‍

Betrokken en
sociaal.

Ilfa en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Duurzaamheidsrisico in het transactieproces van relaties

Ilfa ondersteunt bedrijven en instellingen bij de inrichting en uitvoering van haar treasury taken. Onderdeel hiervan is het voor de opdrachtgever indekken van valuta- en renterisico’s zoals deze ontstaan binnen de reguliere bedrijfsvoering. Ter afdekking van deze financiële risico’s kunnen financiële instrumenten zoals FX- en/of rentederivaten worden gebruikt. Ilfa ondersteunt haar relaties alleen in dit proces als de instrumenten (waaronder derivaten) defensief worden ingezet. Ilfa ondersteunt geen partijen die transacties in financiële instrumenten willen aangaan met als enige doel hier winst mee te maken.

FX- en rentederivaten als instrument hebben geen gunstige of ongunstige effecten qua duurzaamheid. De contractpartij van deze instrumenten kunnen duurzaamheid in meer of mindere mate in hun bedrijfsvoering op korte of middellange termijn meenemen. Dit maakt een contractpartij in meer of mindere mate passend als tegenpartij indien onze opdrachtgever ook haar treasury activiteiten duurzaam wil inrichten (indirect duurzaamheidsrisico). Daarnaast kan de kredietwaardigheid van de tegenpartij verminderen indien de contractpartij niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder SFDR. Ilfa wijst haar opdrachtgevers bij het aangaan of reviseren van de relatie, naast de meer reguliere financiële risico’s actief, op dit indirecte duurzaamheidsrisico en zal de duurzaamwaardigheid monitoren op basis van erkende ESG ratings,  indien de opdrachtgever dit in ons mandaat opneemt.

Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s

Alle teamleden van Ilfa ontvangen (al dan niet op uurbasis) een vaste vergoeding. Het behalen van beleggingsresultaten, duurzaam of niet, is niet relevant voor de beloning. Bonussen komen alleen voor bij uitzonderlijke situaties of bedrijfsresultaten waarbij in dat geval het gehele team meedeelt. Successen behalen we immers met het hele team.