De voor- en nadelen van alternatieve financiering

De laatste weken is door onze partners Symbid, AndersFinancieren en SmartFunding op een rijtje gezet wat de voor- en nadelen van veelvoorkomende alternatieve financieringsbronnen zijn voor zowel ondernemers als investeerders. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

 

Ondernemers

U kunt uw organisatie op verschillende manieren financieren. Een van de belangrijkste zaken waar naar gekeken moet worden is dat de financiering binnen uw plannen van nu en later past. Financiering moet niet alleen passend zijn, maar ook op een goede manier gestructureerd worden. Dit kan betekenen dat voor uw organisatie de beste optie bestaat uit een combinatie van verschillende financieringsbronnen. De meest voorkomende combinatie is een bancaire financiering aangevuld door een alternatieve financiering.

 

Voordelen

Voor ondernemers is het marketingaspect van crowdfunding een groot voordeel. Zij krijgen een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden via investeringen, hebben ze ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie. De uitgifte van obligaties kent een soortgelijk voordeel. Een obligatie-uitgifte genereert namelijk een hoop aandacht, de organisatie betreedt immers de kapitaalmarkt. Deze aandacht is een mooie kans voor een organisatie om positief in de media te komen.

 

Daarnaast kunnen zowel crowdfunding als obligaties ingezet worden als aanvulling op een bancaire financiering. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zijn ze sneller geneigd om mee te financieren.Waar crowdfunding het vertrouwen vanuit de markt laat zien, zijn obligaties een goede manier om de totale financieringskosten van de onderneming te drukken. Ook kan per onderdeel van de totale financieringsbehoefte gekeken worden welke financieringsvorm het beste aansluit. Leasing is een typisch voorbeeld van een financieringsvorm die gekoppeld is aan een object. Per object (denk aan machines, auto’s of voorraad) kan een apart contract afgesloten worden,waardoor de financieringsbronnen gespreid kunnen worden.

 

Wanneer liquiditeit een belangrijke rol speelt is factoring eventueel een optie. De factormaatschappij betaalt een groot deel van het te incasseren bedrag meteen uit. Ondernemers hebben dus niet langer het probleem dat debiteuren (te) laat betalen, maar kunnen meteen over het geld beschikken.

 

Nadelen

Een van de grootste nadelen van alternatieve financiering voor ondernemers is de grote mate van openheid die verwacht wordt. Investeerders in zowel crowdfunding als obligaties verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Niet elke organisatie zit erop te wachten om dermate transparant te communiceren naar de markt. Ook factoringmaatschappijen hebben openheid nodig, zij nemen immers bijna de hele debiteuren administratie over. Hiervoor is veel inzicht nodig in het financiële plaatje van de onderneming.Niet elke ondernemer voelt zich prettig bij het delen van onder andere jaarcijfers met een externe partij.

 

Een belangrijk nadeel van leasing is dat er meestal een contract van meerdere jaren wordt afgesloten dat weinig flexibel is. Het tussentijds openbreken van een contract is vrijwel onmogelijk of erg duur. Dit kan inhouden dat er bij vervanging van een object betaald moet worden over het inmiddels vervangen object én de vervanging.

 

Investeerders

Steeds meer banken introduceren een negatieve spaarrente.Geld op een rekening laten staan, kan zo maar geld gaan kosten en investeren kan een reëel alternatief zijn. Daarnaast is investeren een mooie manier om steun te betuigen aan organisaties waar u vertrouwen in heeft. U kunt meedenken met nieuwe ideeën en mensen helpen hun droom te verwezenlijken.

 

Voordelen

Voor investeerders is een van de belangrijkste voordelen uiteraard de rente die zij ontvangen. Wanneer via crowdfunding in een organisatie geïnvesteerd wordt, ontvangen investeerders op regelmatige basis rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten. Obligatiehouders ontvangen nagenoeg altijd jaarlijks hun rente, welke doorgaans hoger ligt dan de rente op een spaarrekening. Daarbij krijgen obligatiehouders aan het einde van de looptijd de waarde van de obligatie uitbetaald.

 

Een ander groot voordeel van crowdfunding en obligaties voor investeerders is de vrijheid waarmee projecten gekozen kunnen worden. De investeerder bepaalt in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt voor de investeerders bepaald waar hun geld in geïnvesteerd wordt. Vaak kiezen investeerders lokale of regionale organisaties waar binding mee gevoeld wordt.

 

Nadelen

Het kan zijn dat een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen. Investeerders lopen dan het risico hun inleg kwijt te zijn.Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. Ook organisaties die obligaties uitgeven kunnen failliet raken. Obligatiehouders krijgen in dat geval pas na de fiscus hun geld terug.

 

Een bijkomend risico is dat een investering via crowdfunding vastzit in de organisatie en niet direct opeisbaar is. Als alles goed verloopt,zal de investering pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn.Als het minder gaat, is het terughalen van de investering geen optie. Bij obligaties zit geldt niet per se vast in de organisatie, maar investeerders lopen wel een inflatierisico. Dit houdt in dat aan het einde van de looptijd de inleg terugbetaald wordt, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met inflatie. Zeker bij langlopende obligaties is de kans groot dat een obligatie minder waard is geworden.