Bernhoven heeft in 2021 maar liefst 8 miljoen euro opgehaald bij medewerkers, mensen uit de regio en grote, professionele beleggers. Deze financieringsronde is onderdeel van een breder traject waar in totaal al voor €14,8 miljoen geld is opgehaald door het ziekenhuis. De financieringsconstructie is opgezet door Ilfa en het geld wordt opgehaald via de verkoop van obligaties. De obligaties worden uitgegeven via het maatschappelijk fundingplatform AndersFinancieren dat in 2016 is opgericht door Ilfa.

Hoe werkt de constructie?

Sinds 2018 biedt Bernhoven medewerkers de mogelijkheid financieel te participeren in het ziekenhuis. Een jaar later kregen inwoners uit de regio en andere belanghebbenden diezelfde mogelijkheid. Elk jaar geeft Bernhoven nieuwe obligaties uit en jaar op jaar groeit de belangstelling.

Met de opgehaalde gelden lost Bernhoven leningen af bij haar huisbanken. Daarmee verbeteren financiële condities en kan Bernhoven keuzes maken die passen bij de strategische koers van samen werken aan gezondheid.

Bijzonder is om te zien dat de omwonenden en de grotere, professionele belegger in dezelfde mate deelnemen. Naast hun inleg en de eigen inleg van de medewerkers van Bernhoven is een belangrijk onderdeel van de obligatieconstructie de jaarlijkse gift van Bernhoven aan de medewerkers. Elk jaar ontvangen alle medewerkers een gratis obligatie. In 2020 werd deze gift zelfs verdubbeld als extra blijk van waardering voor de inzet van alle collega’s in de lastige coronaperiode. De totale gift is inmiddels €700.500,- waard.

In 2022 vindt de laatste ronde van het financieringstraject plaats. In juli kunnen medewerkers en mensen uit de regio voor de laatste keer obligaties aankopen om zo financieel te participeren in Bernhoven. Investeringen vanaf €100.000,- zijn vanaf 1 november a.s. al mogelijk.

De verdeling per jaar