Nationaal Restauratiefonds, al vijf jaar outsourcing aan Ilfa

In maart is het precies vijf jaar geleden dat het Nationaal Restauratiefonds treasury activiteiten heeft uitbesteed aan Ilfa. Het Nationaal Restauratiefonds is een fonds dat monumenteigenaren ondersteunt die een monument willen restaureren, herbestemmen en verduurzamen. Naast financiële ondersteuning via hypothecaire leningen en subsidies heeft het Restauratiefonds nog twee andere belangrijke pijlers, namelijk het delen van kennis en kunde en het opstellen van het netwerk. Coen Reinders, manager Partners & Bedrijfsvoering bij het Restauratiefonds, vertelt hoe de samenwerking met Ilfa in zijn werk gaat.

We gaan even terug in de tijd. De samenwerking tussen het Restauratiefonds, het Nationaal Groenfonds en SVn liep ten einde. Geen fondsenbeheer meer waar treasury onderdeel van was. Wat is dan de beste keuze? Het eerste idee was voor het Restauratiefonds een fulltime treasurer. Echter, slechts één persoon die verantwoordelijk is voor de gehele treasury bleek niet ideaal. Zonder back-up loop je als onderneming gevaar en hangt het succes van je treasury activiteiten af van de kennis en motivatie van deze ene persoon. Daarom is vijf jaar geleden, in 2019, het Nationaal Restauratiefonds overgegaan naar een samenwerking met Ilfa. Ilfa als externe partij heeft meer mensen, kennis en netwerk in huis, simpelweg omdat treasury de core business is.

Coen Reinders werd betrokken bij het Restauratiefonds toen de keuze voor uitbesteding van de treasury al op Ilfa gevallen was. Dit was gegaan via een algemene uitvraag, waarbij een eigen treasury managementsysteem en vergunning hoog op het eisenlijstje stonden. Ondanks dat Coen zelf niet bij het voorbereidingsproces betrokken was geweest was er meteen vertrouwen: “Het hele proces was goed uitgedacht en uitgelegd. Er was een zorgvuldige selectieprocedure met duidelijke criteria. Dat gaf vertrouwen. En als ik nu opnieuw zou moeten kiezen, zou ik op dezelfde keuze uitkomen.”

Wat is het grootste verschil met Ilfa als externe hulp?

Door de ervaringen met het fondsenbeheer en de tijdelijke fulltime treasurer was er al kennis over treasury bij het Restauratiefonds. Toch is het vaak fijn als er iemand meekijkt en de belangrijke dingen blijft herhalen. Zo móet een businesscase losgekoppeld worden van de financieringskeuze. Over beide moet goed nagedacht worden en met name in de goede volgorde. Irma Langeraert, managing partner Ilfa: “Wij weten hoe het proces loopt, omdat we er met verschillende klanten op verschillende momenten induiken. We weten waar de pijnlijke plekken zitten en hoe je daar mee om moet gaan.” Door de vaste werkwijze van Ilfa te blijven volgen, kunnen er deals gesloten worden die voorheen niet mogelijk leken. Coen: “In ons 39-jarige bestaan hebben we meerdere keren tevergeefs geprobeerd onze fondsen te verhogen. Dat is nu, met behulp van Ilfa en met name onze contactpersoon Gerard van Baar, wel gelukt. Door het samenspel ging het helemaal goed.”

“In ons 39-jarige bestaan hebben we meerdere keren tevergeefs geprobeerd onze fondsen te verhogen. Dat is nu, met behulp van Ilfa, wel gelukt.”

Hoe gaat de samenwerking met het team van Ilfa in zijn werk?

Dagelijks is er contact tussen de finance mensen bij het Restauratiefonds en het Treasury Desk-team van Ilfa over cash management, grote betalingen en andere praktische zaken. Ook is er maandelijks contact in een treasury commissie tussen het Restauratiefonds en Ilfa in de persoon van Irma Langeraert en Gerard van Baar (associate partner van Ilfa). De commissie wordt gehouden om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en snel te kunnen acteren, bijvoorbeeld door te bepalen wat er gedaan moet worden met nieuwe leningen, deposito’s en ad hoc zaken. Coen: “Je haalt zoveel uit dit contactmoment. Het is geen verplicht nummertje, maar een moment om kennis en ervaring op te doen en te weten te komen wat er in de financiële markten speelt. In alle jaren van de samenwerking is er hoogstens een paar keer midden in de zomer een overleg geannuleerd, de rest van de keren is altijd doorgegaan met de key players in de kamer. Je verhoogt zo de collectieve verantwoordelijkheid.” Irma vult aan: “En je maakt het schakelen tussen operationeel en strategisch een stuk makkelijker.” Buiten deze vaste momenten is er tussendoor altijd tijd voor overleg en het beantwoorden van vragen. Er kunnen natuurlijk altijd situaties voordoen die niet binnen de vaste kaders vallen. Door een duidelijke strategie en manier van werken, weet je dat je op dit soort situaties zo goed voorbereid bent als mogelijk is.

Hoe bevalt de samenwerking?

Dat de samenwerking bevalt moge duidelijk zijn. Standaard processen lopen zoals het moet, er is duidelijkheid en veel onderling contact. Een goed voorbeeld van een onverwacht voordeel van de samenwerking is dat het Restauratiefonds zelfstandiger is geworden. Het niet optimaal functioneren van IT-systemen zou voor problemen kunnen zorgen. Met de komst van Ilfa is echter alle benodigde informatie elke maand voor de treasury commissie beschikbaar. “Nooit was er de vraag: ‘Waar staan we? Waar is geld nodig?’ Ilfa kon die informatie voor ons beschikbaar maken,” aldus Coen.  

“Nooit was er de vraag: ‘Waar staan we? Waar is geld nodig?’ Ilfa kon die informatie voor ons beschikbaar maken.”

En hoe verder?

Ook bij het Restauratiefonds speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Steeds meer projecten waar monumenten bij betrokken zijn hebben een duurzaamheidsaspect in zich. Het meest opvallend is de dalende trend in het energieverbruik. Eerst bestond deze informatie gewoonweg niet, monumenten hebben bijvoorbeeld geen energielabel nodig. Ondanks dat zie je dat het steeds vaker toch gebeurt. Ook bij het Restauratiefonds intern wordt nagedacht over duurzaamheid. Zo wordt de treasury policy ESG-proof gemaakt, waarbij ethisch financieren een grote rol speelt. Genoeg uitdagingen en kansen voor de toekomst dus!

Naarmate de implementatie van de nieuwe ‘groene’ wetgeving vordert, verandert het financiële landschap meer en meer. Elke onderneming die financiering nodig heeft van of via professionele marktpartij, gaat de effecten voelen. Moeilijk hoeft dit niet te zijn, als je weet waar je op moet letten. Houd onze nieuwspagina in de gaten om op zeer korte termijn meer te lezen over duurzaam financieren volgens de nieuwe wetgeving.