Op naar Treasury Metrics 7.0

Een update over ons Treasury Management Systeem

Ilfa is al enige maanden bezig met de upgrade van ons huidige Treasury Management Systeem. Wij vertellen graag meer over deze ontwikkeling en waarom we hiervoor gekozen hebben. Zo’n upgrade betekent namelijk nogal wat en daar begin je dus niet zomaar mee.

Ons huidige Treasury Metrics 6.x is ontstaan uit een ontwikkeling die 18 à 19 jaar geleden begon. Zo’n lange levensduur heeft zijn voordelen: op zich is het een teken van stabiliteit, de software doet wat het moet doen. We zien dat bijvoorbeeld terug in de afname van de klassieke onderhoudsvragen en bugs die om aandacht vragen. Het onderhoud dat we momenteel plegen is vooral gefocust op wat gericht maatwerk en maatwerk dat we kunnen promoveren tot ons generieke systeem. Dat kunnen we vervolgens beschikbaar stellen aan iedere klant. En bugs, ach, die komen we nauwelijks meer tegen. Prima systeem dus, waarvan je in principe zou kunnen zeggen: ‘if it ain't broke, don't fix it’.

Toch hebben we anders besloten. Een softwaresysteem van die leeftijd is ontwikkeld in een software-omgeving met diezelfde leeftijd. Natuurlijk zijn er allerlei upgrades en updates en patches, maar de omgeving heeft niet het eeuwige leven. Om te voorkomen dat wij en gebruikers van Treasury Metrics 6.x geconfronteerd gaan worden met een melding dat de software-omgeving na verloop van tijd niet meer ondersteund zal gaan worden, anticiperen we nu. Geen slechter idee dan het ontwikkelen van complexe software, zoals een Treasury Management Systeem, onder tijdsdruk.

We krijgen daarmee ook de mogelijkheid om nieuwe functies toe te voegen. Een kort overzicht:

  • De komende grote upgrade naar Treasury Metrics 7.0 betekent dat we volledig naar de cloud gaan. Uiteraard met alle zekerheden en beveiligingen die daaromheen nodig zijn.
  • Gebruikers kunnen meer en meer hun eigen workflow in de nieuwe software opzetten en hoeven dus niet te onthouden welke schermen ze nodig hebben voor hun (dagelijkse) taken. Daarnaast komt er ook een favorieten-lijst van schermen.
  • Rapportages worden interactiever en iets meer geïntegreerd. Het aantal verschillende rapporten zal afnemen, zonder dat dit ten koste gaat van de hoeveelheid beschikbare informatie.
  • Rapporten worden gepresenteerd in meer ‘dashboard-achtige’ opzet. Daarmee zal de losse functie van Power BI verdwijnen. Meer integratie dus.
  • De functie om een status te koppelen aan gegevensinvoer wordt uitgebreid. Dit betekent dat gebruikers meer aan kwaliteitsmanagement van gegevens kunnen doen.
  • Voor nu als laatste: we stellen zogenaamde soft-delete ter beschikking. Als een gegeven (per ongeluk) wordt verwijderd en er is de noodzaak om het terug te halen, dan kan dat. Dat vervangt dus de noodzaak om het gegeven opnieuw in te voeren.

Hieronder vindt u een voorbeeld van wat de nieuwe stijl van rapportages ongeveer zal gaan worden. U ziet dat de opbouw beduidend anders is dan nu en ook dat de samenstelling van rapportages veel compacter en grafischer zal worden.

Concept nieuwe stijl

De planning

De uitrol van Ilfa’s nieuwe Treasury Metrics 7.0 zal in fases plaats vinden. Het wordt geen ‘big bang’, maar een ontwikkeling die circa 3 jaar in beslag neemt en dus in fases wordt uitgerold. Nog in 2023 zullen de eerste twee grotere functionaliteiten beschikbaar komen, grofweg te omschrijven als “snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in cash-posities” en “posities managen middels afromingen en aanvullingen”. Het is daarmee nog geen volledig systeem, dus klanten die van meer dan deze twee functionaliteiten in het huidige Treasury Metrics 6.x gebruik maken, zullen zich vermoedelijk niet direct geroepen voelen om over te schakelen.

Fasering uitrol Treasury Metrics 7.0

De uitrol wordt overigens begeleid door gebruikerssessies. Deze zijn enige tijd geleden aangekondigd bij de huidige gebruikers van het systeem. Het zijn bijeenkomsten waarin we deelnemers/klanten uitnodigen om hun visie te geven op Treasury Metrics in wording en hun wensen kenbaar kunnen maken voor toekomstige ontwikkelingen. Als u belangstelling heeft en u had zich nog niet aangemeld, dan kunt u uw belangstelling nog altijd kenbaar maken aan ons. Wij nodigen u graag uit. Stuur hiervoor een e-mail naar info@ilfa.nl.

En TM 6.x dan?

Natuurlijk ondersteunen we gedurende de ontwikkeling van de upgrade ons huidige systeem gewoon zoals dat hoort. We zorgen voor de data-veiligheid, continuïteit van de software en integreren tussentijdse ontwikkelingen waar wetgeving of de bankwereld dat vereisen.

En, zoals eerder al genoemd, bedienen we uiteraard graag klantvragen voor maatwerk. Waar mogelijk promoveren we maatwerk ook tot de standaardoplossing. Dat laatste betekent dat de maatwerkvraag de klant minder kost, want het maatwerk kan deels worden gedekt uit de onderhoudsvergoedingen.

Een van de grotere ontwikkelingen die recent vanuit maatwerk gereed is gekomen, is het nieuwe rapport Headroom Analysis. Met dit rapport krijgt u als klant snel inzicht in de ruimte die u nog beschikbaar hebt binnen uw financierings¬faciliteiten. Het helpt u dus eenvoudig bij het beantwoorden van toekomstige financierings¬vraagstukken: hoe verhoudt zich de beschikbare financieringsruimte tot de benodigde financiering van uw plannen? U vindt dit nieuwe rapport onder de Risk-rapportages.

Rapport: Headroom Analysis

Verder zijn we ook bezig met kleinere onderwerpen. Zo kunt u weldra de betaaldagconventie None tegemoetzien. Omdat betalingen meer en meer ook in weekenddagen worden uitgevoerd, voldoen de bestaande conventies niet. Previous, Following of Modified Following houden alle rekening met de weekend- en feestdagen, de nieuwe conventie None doet dat juist niet.

Als laatste heeft Ilfa een handreiking opgesteld voor de grote hoeveelheid rapporten die momenteel ter beschikking staat. Om de weg te vinden in die hoeveelheid hebben wij clustering aangebracht en beschreven in de handreiking. We sturen u de PDF-versie graag toe als u daar behoefte aan heeft. Vraag hiernaar door een e-mail te sturen naar info@ilfa.nl.

Kortom, terwijl wij hard werken aan de upgrade van ons Treasury Management Systeem wordt in de tussentijd TM 6.x niet vergeten.

Kijk voor meer informatie over Treasury Metrics op: www.ilfa.nl/treasury-metrics.