Treasury als service: outsourcing van treasury aan een externe partij

Al ruim 20 jaar verzorgt Ilfa op dagelijkse of wekelijkse basis treasury taken voor bedrijven en non-profit instellingen. Wij bieden onze klanten een volwaardige treasury functie zonder lange implementatie, dure systemen of hoge kosten. Kortgezegd krijgt elke uitbestedende partij een eigen team en een volledig ingericht treasury managementsysteem, passend bij de complexiteit, ambities en wensen van de onderneming. Dat noemen wij treasury als service.

Om de taken en verantwoordelijkheden na de overdracht goed af te bakenen hebben we een aanpak ontwikkelt waarbij het hele treasury proces in heldere stappen wordt opgedeeld. Samen met de opdrachtgever bepalen we eenvoudig wie wat, wanneer, waarom en waarmee doet of gaat doen. Deze afspraken zijn klantspecifiek en vanuit deze opzet kan vervolgens eenvoudig op- of afgeschaald worden als de omstandigheden wijzigen.

Uit ervaring weten we dat deze aanpak werkt bij elk type bedrijf of instelling, ongeacht de omvang en complexiteit. Onze aanpak werkt ook bij het ontwerpen of restylen van een treasury. In alle gevallen is er speciale aandacht voor de interactie met andere bedrijfsonderdelen. Er wordt geborgd dat de treasury op tijd beschikt over de juiste informatie, zodat de aandacht gevestigd kan worden op het managen van financiële risico’s. Niet onbelangrijk s dat onze systematische manier van werken ook zorgt voor een transparant en goed controleerbaar proces. De kwaliteit en integriteit van handelen wordt gewaarborgd, iets wat we doorlopend moeten aantonen richting de toezichthouder AFM.

De stappen

Wij hebben het treasury proces opgedeeld in zes heldere stappen. Een nieuw proces begint altijd bij de positiebepaling. Voordat de treasury actie kan ondernemen moet in kaart worden gebracht wat de actuele financiële positie is, wat de toekomstverwachtingen zijn en welke impact ontwikkelingen (mogelijk) hebben. Als er geen goed beeld van de daadwerkelijke positie is, kan bijsturen juist zorgen voor meer in plaats van minder risico.

Als er wordt geconstateerd dat er moet worden bijgestuurd wordt overgegaan tot de transactievoorbereiding. De conclusie van de positiebepaling wordt vertaald naar concrete (trans)acties. Dit kan om van alles gaan, van een simpele bijsturing van de saldi op diverse bankrekeningen tot het aangaan van een nieuw financieringsarrangement. De acties passen altijd binnen de treasury policy van de onderneming.

Het voorstel uit de transactievoorbereiding wordt voorgelegd aan de bevoegde personen in de stap autorisatie. Voordat tot het uitvoeren van een transactie mag worden overgegaan, moet er een volledig en correct gedocumenteerd en ondertekend voorstel aanwezig zijn. De daadwerkelijke uitvoering kan afhankelijk van het type transactie verschillen, maar het vierogenprincipe zal altijd van kracht zijn.

Na de feitelijke uitvoering van de transacties moet alles geadministreerd worden en conform protocol worden gerapporteerd en gearchiveerd. Dan begint het proces opnieuw, aangezien er altijd een helder beeld moet zijn van de actuele positie en van mogelijke kansen en bedreigingen.

Door onze aanpak is het voor organisaties mogelijk om voor een vast bedrag per maand te beschikken over:

  • een professionele treasury;
  • met een vast team dat qua samenstelling is afgestemd op uw bedrijfsvoering; en
  • een op maat ingericht treasury managementsysteem.

Door onze aanpak kunnen wij treasury taken na een korte implementatietijd voor beperkte kosten uitvoeren voor alle soorten organisaties. Een voorbeeld van een organisatie die treasury activiteiten aan Ilfa heeft uitbesteed is het Nationaal Restauratiefonds. Lees in het artikel Nationaal Restauratiefonds, al 5 jaar outsourcing aan Ilfa meer over onze werkwijze en treasury als service voor het Nationaal Restauratiefonds.